Category Archives: Business

เช่ารถโฟล์คลิฟท์ กับ ซื้อรถโฟล์คลิฟท์ ตัดสินใจแบบไหน เหมาะกับสถานการณ์ธุรกิจของคุณมากที่สุด

รถโฟล์คลิฟท์ให้เช่า

ผู้ประกอบการส่วนมากคงกำลังมองหาการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดกันอยู่ และมองหาการลงทุนที่จะส่งผลดีต่อธุรกิจมากที่สุด บางคนอาจจะกำลังลังเลระหว่าง การเช่ารถโฟล์คลิฟท์ หรือการซื้อจะดีกว่ากัน หากคุณเป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งที่คิดไม่ตก บทความนี้ ช่วยคุณในการตัดสินใจได้แน่นอน เช่าและซื้อต่างกันยังไง ก่อนอื่น คุณต้องรู้ก่อนว่า การจะเช่าหรือซื้อ ต่างกันยังไง ? การเช่ารถโฟล์คลิฟท์  จะเป็นการจ่ายค่าเช่ารายครั้ง มีทั้งเป็นรายวัน รายเดือน รายปี และแน่นอนว่าถูกกว่าการจ่ายเงินก้อนโตเพื่อซื้อในครั้งเดียว และสามารถเลือกใช้ได้ในช่วงที่ต้องการ ไม่จำเป็นต้องซื้อแล้วนำมาจอดไว้เฉยๆ ในช่วงที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ ทำให้ลดต้นทุนค่าเสียโอกาสของคุณได้มาก อีกทั้งบริษัทให้เช่ารถโฟล์คลิฟท์ยังมีบริการซ่อมแซม ดูแลเครื่อง ดูแลตรวจสอบการใช้งานให้ หรือ เปลี่ยนคันใหม่ ในกรณีที่เช่าใช้งานแล้วเกิดขัดข้อง ทำให้ลดค่าบำรุงรักษาที่คุณจะต้องจ่ายเองลงไปได้เยอะ การซื้อรถโฟล์คลิฟท์ คือการซื้อรถโฟล์คลิฟท์มาเป็นทรัพย์สินภายในธุรกิจ และใช้งานได้ตลอดเวลาที่ต้องการ ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องทำเรื่องเช่ายืมจากบริษัทล่วงหน้า เพื่อให้ทันใช้ในช่วงเวลาที่ต้องการ อีกทั้งการซื้อครั้งเดียว ยังใช้งานยาวนาน เมื่อเทียบจำนวนการใช้กับราคาที่จ่าย การซื้อขาดจะมีต้นทุนต่อครั้งต่ำกว่าการเช่า อะไรที่บอกว่า คุณควรเช่าหรือซื้อดีกว่ากัน แม้จะมีข้อดีหลายอย่างต่างกัน แต่สิ่งที่จะทำให้คุณตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะเช่าหรือจะซื้อนั้น คือ ลักษณะของธุรกิจของคุณ ถ้าหากธุรกิจของคุณมีความจำเป็นที่จะต้องใช้รถโฟล์คลิฟท์เพียงบางขั้นตอน บางช่วงของงาน ไม่จำเป็นต้องใช้รถโฟล์คลิฟท์ตลอดเวลา การเช่ารถโฟล์คลิฟท์ดูจะเหมาะสมกว่า เพราะจะทำให้คุณไม่ต้องลงทุนซื้อรถโฟล์คลิฟท์มาจอดทิ้งไว้ แล้วใช้แค่ในบางครั้งเท่านั้น เป็นการผ่อนปรนรายจ่ายในการลงทุนของคุณลงไปได้ อีกทั้งการไม่ต้องรับภาระค่าซ่อมแซม ค่าดูแลเองก็ทำให้ลดเรื่องที่ต้องรับผิดชอบลงไปได้มาก  […]