PAPIRUS
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

O projekcie

Głównym celem międzynarodowego projektu PAPIRUS jest promowanie, wdrożenie i walidacja innowacyjnych rozwiązań służących do osiągnięcia zrównoważonego budownictwa za pomocą wprowadzenia nowego procesu zamówień publicznych, których przedmiotem jest dostarczenie materiałów do remontu i wznoszenia budynków, które charakteryzowały będą się innowacyjnością oraz blisko zerowym zużyciem energii.

W projekcie PAPIRUS zaangażowani są reprezentanci sektora publicznego, który odpowiada za istotną proporcję ogółu istniejących budynków w Europie. Sektor publiczny ma stać się istotnym czynnikiem pobudzającym i dającym wzór do transformacji rynku w kierunku bardziej wydajnych produktów, budynków i usług.

Czytaj więcej >>>

Budynki pochłaniają ok. 40% całkowitego końcowego zapotrzebowania energetycznego w Europie, co stanowi ok. 1/3 emisji CO2 na kontynencie. Jest to tylko jeden ze wskaźników udowadniających jak wielki wpływ na środowisko naturalne ma sektor budowlany oraz istniejące budynki. Jeśli sektor budowlany ma w znacznym stopniu przyczynić się do redukcji gazów cieplarnianych (o 80-95% do 2050r.) każdy budynek, będzie musiał wykazać bardzo niskie poziomy emisji dwutlenku węgla i zużywać bardzo mało energii w kontekście energetyki nie emitującej dwutlenku węgla.

W projekcie PAPIRUS zaangażowani są reprezentanci sektora publicznego, który odpowiada za istotną proporcję ogółu istniejących budynków w Europie. Sektor publiczny ma stać się istotnym czynnikiem pobudzającym i dającym wzór do transformacji rynku w kierunku bardziej wydajnych produktów, budynków i usług. Ogólnym celem międzynarodowego projektu PAPIRUS jest promowanie, wdrożenie i walidacja innowacyjnych rozwiązań służących do osiągnięcia zrównoważonego budownictwa za pomocą wprowadzenia nowego procesu zamówień publicznych, których przedmiotem jest dostarczenie materiałów do remontu i wznoszenia budynków, które charakteryzowały będą się innowacyjnością oraz blisko zerowym zużyciem energii.

Aby osiągnąć postawiony cel w projekcie podjęte zostaną następujące przedsięwzięcia:

  • Promocja dwojakiej, strategicznej roli nabywców publicznych – jako twórców nowego rynku, będących motorem napędzającym wprowadzanie innowacyjnych technologii. Z drugiej strony jako pierwszych praktyków umożliwiających wdrożenie nowych dyrektyw o prawie budynków energooszczędnych.
  • Opracowanie nowej strategii zamówień publicznych zmierzającej w kierunku identyfikacji i oceny innowacyjnych rozwiązań.
  • Zmiana nastawienia zamawiających, z orientacji jedynie na cenę oferty na rzecz brania pod uwagę całkowitego kosztu cyklu życia produktu lub usługi.
  • Przeniesienie działalności MŚP z rynków lokalnych na rynek europejski – w projekcie rozwinięta zostanie ekonomia skali (obniżenie kosztów poprzez zwiększenie wielkości zamówień), a szczególny nacisk położony zostanie na innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa.
  • Uruchomienie skoordynowanych przetargów publicznych w 4 krajach europejskich: Hiszpani, Norwegi, Włoszech oraz Niemczech.

 

Głównym założeniem projektu jest pobudzanie popytu na nowatorskie rozwiązania i technologie. Zadanie to realizowane jest poprzez rozpowszechnienie stosowania przez instytucje administracji państwowej innowacyjnej metody zamówień publicznych. Innowacyjność metody polega m.in na odejściu od modelu, w którym zamawiający określa oczekiwania względem produktu mającego być przedmiotem zamówienia, w oparciu o to co jest dostępne na rynku, na rzecz określenia efektów jakich od produktu oczekuje. Podejście to daje dostarczycielom więcej swobody w zaprezentowaniu proponowanych przez nich nowatorskich rozwiązań.

 

Czas trwania projektu: 17.10.2013 - 16.10.2016

Projekt PAPIRUS współfinansowany jest w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) CIP ma na celu promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Program stworzono przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Jego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma promować m.in wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.

Partners

Tecnalia OSLO KOMMUNE  Landratsamt Enzkreis ATC TORINOgeticaa SESTAO BERRI 2010 SOCIEDAD ANONIMA ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.